Welkom

Welkom op de website van het Klinisch laboratorium van het Sint-Lucas ziekenhuis. Deze website is voornamelijk bedoeld als leidraad voor verpleging, huisartsen, specialisten en andere laboratoria omtrent de afname, het aanvragen en versturen van analyses. Patiënten vinden bovendien nuttige informatie terug over de verschillende diensten en analyses van het klinisch laboratorium. De klinisch biologen staan in voor de kwaliteit (accuraatheid en snelheid) van de aangeleverde resultaten en vervullen daarenboven een belangrijke adviserende rol.

Laatste nieuws

Nieuwe eenheden SHBG

2016-10-06
Vanaf vandaag veranderen de eenheden van SHBG (sex hormone binding globulin) van µg/dl naar nmol/l, de bepalingsmethode blijft dezelfde. 
Omdat de vrije testosteronindex met een aangepaste formule wordt berekend, blijft de uiteindelijke waarde hiervan gelijk.

Nieuwe bepaling voor progesterone vanaf 26 augustus 2016

2016-08-25
De fabrikant van onze Progesteronebepaling (Roche Diagnostics) heeft een verbeterde versie uitgebracht van zijn reagenskit.
Vooral interferentie door kruisreactiviteit van structuuranaloge molecules werd verminderd en de kit scoort nu duidelijk veel beter in de vergelijking met een massaspectrometrische bepaling, die voor steroïdhormonen als referentie geldt.

In de praktijk zullen de te verwachten waarden tussen 5 en 10% lager liggen, bij zeer lage waarden is het procentuele verschil soms nog hoger omdat wat vroeger gemeten werd veelal interferentie door andere steroïdhormonen was (mannen, postmenopauzale vrouwen…). De referentiewaarden worden uiteraard aangepast.

We hebben in ons lab een validatie uitgevoerd, die bevestigt wat Roche had medegedeeld.
Onder kan u een grafiekje terugvinden met de correlatie op een reeks eigen patiëntenstalen.

Deze methode zal vanaf vrijdag 26 augustus in gebruik worden genomen.Foliumzuurbepaling: nieuwe standaardisatie

2016-06-08
De fabrikant van onze bepalingsmethode voor foliumzuur in het bloed (Roche Diagnostics) heeft een nieuwe standaardisatie doorgevoerd van deze bepaling.
Hierdoor zullen de teruggevonden waarden beduidend lager liggen; gemiddeld 20%, en dit fenomeen is nog iets meer uitgesproken in het lage gebied. Dit is duidelijk uit de vergelijkende info van de fabrikant en dit is ook gebleken uit de validatie die we zelf hebben uitgevoerd (zie grafiekjes onder).
Uiteraard zijn er ook aangepaste referentiewaarden (3.89 – 26.8 µg/l).
 
We schakelen vandaag 8 juni 2016 over op deze nieuwe bepaling.

Vergelijkende data fabrikant:


Lokale vergelijking, huidige methode in X-, nieuwe in Y-as:

Einde RSV en Influenza seizoen. Introductie nieuw panel respiratoire pathogenen

2016-04-15

Het RSV seizoen is reeds enkele weken voorbij en het WIV rapporteert nu ook het einde van de influenza epidemie (zie onderstaande grafieken).
Vanaf maandag 18 april 2016 zullen geen sneltesten voor RSV en influenza meer uitgevoerd worden in het lab. Dit wegens verminderde analytische performantie (lagere positief predictieve waarde) en kostenefficiëntie  van sneltesten bij lage prevalentie van de aandoening.
Het diagnostisch schema met de sneltesten zal voor RSV terug beschikbaar zijn vanaf 1 oktober 2016, voor Influenza is dit op geleide van de epidemiologische opvolging door WIV en ECDC.

Multiplex PCR voor respiratoire pathogenen kan vanaf maandag 18 april 2016 wel nog verder aangevraagd worden.
Wij maken van de gelegenheid gebruik om over te schakelen van Respifinder® naar Filmarray® voor het opsporen van respiratoire pathogenen (naar analogie met het meningitis panel, zie bericht 25/03/2016).

Met het Filmarray® respiratoir panel worden Influenza, RSV, Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertussis, Chlamydia pneumoniae, Parainfluenzavirus, Adenovirus, Metapneumovirus, Rhino/Enterovirus en Coronavirus opgespoord.
Legionella en Bocavirus zijn niet meer in het Filmarray® panel opgenomen in tegenstelling tot vorige methode (Respifinder®). Legionella PCR op een nasopharyngeaal aspiraat is onvoldoende gevoelig. Tevens beschikken we over een performante urinaire Legionella antigen test. Het klinisch belang van Bocavirus in nasopharyngeale aspiraten is omstreden.

We schakelen over naar het innovatieve Filmarray® respiratoir panel omdat we, door de eenvoud en snelheid van uitvoering, deze analyse niet enkel op maandag, woensdag en vrijdag maar nu dagelijks kunnen aanbieden (ook op zaterdag, zon- en feestdagen). Tevens werden we de laatste tijd (te) vaak geconfronteerd met analytische en technische problemen bij de uitvoering van het Respifinder® respiratoir panel.

Deze analyse is niet goedkoop (reagensprijs 85 €, excl. BTW). Er is geen RIZIV nomenclatuur voorzien. In overeenstemming met de kostprijs in andere laboratoria voor het uitvoeren van een respiratoir panel (oa UZ Leuven) zal aan de patiënt een tussenkomst van 75 €  gevraagd worden (voorheen 52,22 €).

Influenza:

RSV:

Nieuwe analyse bij meningitis/encefalitis

2016-03-25

Vanaf 1 april 2015 wordt het Filmarray® multiplex PCR systeem in routine gebruik genomen in het lab.
Dit systeem is ontwikkeld om tegelijkertijd en snel (analysetijd 60 minuten) DNA/RNA van verschillende pathogenen op te sporen in klinische stalen. 
We starten met een panel voor het opsporen van 15 verschillende verwekkers van meningitis en encefalitis in cerebrospinaal vocht (CSV): 
1.    Escherichia coli 
2.    Haemophilus influenzae
3.    Listeria monocytogenes
4.    Neisseria meningitidis
5.    Streptococcus agalactiae
6.    Streptococcus pneumoniae
7.    Cytomegalovirus (CMV)
8.    Enterovirus (EV)
9.    Herpes simplex virus type 1 (HSV-1)
10.    Herpes simplex virus type 2 (HSV-2)
11.    Humaan herpesvirus type 6 (HHV-6)
12.    Humaan parechovirus
13.    Varicella zoster virus (VZV)
14.    Cryptococcus gattii
15.    Cryptococcus neoformans
Deze multiplex analyse zal de huidige, individuele moleculaire analysen vervangen. 

Deze analyse is niet goedkoop (reagenskost 135 €, excl. BTW).
Er is echter terugbetaling voorzien (via afzonderlijke nomenclatuur voor Enterovirus, HSV en VZV).
Voor de patiënt is er dus geen specifieke meerkost.

Analyse zal bij kinderen steeds uitgevoerd worden indien aangevraagd; bij volwassenen enkel indien >=10 WBC/µl in CSV aanwezig of na (telefonisch) overleg.
(zie aanvraagformulier diverse lichaamsvochten)

Analyse zal elke dag ingezet worden tijdens de openingsuren van het lab microbiologie (op weekdagen van 8:00 tot 20:00; op zaterdag, zon- en feestdagen van 8:30 tot 16:30) 

Uiteraard zijn we steeds ter beschikking voor verdere informatie.